priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

SMISO er blitt Nok. Gjøvik

Hei, og velkommen til vår nye nettside. Vi har gleden av å orientere om at SMISO Oppland får nytt navn, profil og logo. I løpet av November 2020 vil vi bli kjent som ett av de 16 Nok. – sentrene i Norge. Senteret i Oppland vil da få logoen og navnet Nok. Gjøvik

Høsten 2020 vil de 16 sentrene mot seksuelle overgrep som er medlemmer av paraplyen Nok. (tidl. Fmso), samles under en enhetlig logo og profil. Målet med profilendringen er økt brukervennlighet og bedre tilgjengelighet for brukerne over hele Norge.

En felles profil skal blant annet føre til:

  • at flere i målgruppen får kjennskap til tilbudet
  • bedre tilgjengelighet på nett med felles nettsider for alle sentrene
  • tydeliggjøring av at det finnes tilsvarende tilbud over hele landet
  • bedre landsdekkende kommunikasjon om tilbudet gjennom felles kampanjer, brosjyrer m.m.
  • bedre brukerrettigheter gjennom synliggjøring av sentrenes felles etiske og faglige grunnlag

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva vi jobber med. Nok. signaliserer et tydelig stopp-punkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Samtidig henviser navnet til målgruppens egenkraft og styrke. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og fremtid i tråd med vårt slagord «Sammen finner vi veien videre».

Sammen jobber vi for en bedre fremtid for den som har blitt utsatt, og for å hindre at nye overgrep skjer. Logoen er utarbeidet etter stikkordene tydelig, ærlig, direkte, mangfold og bevegelse, og gjenspeiler sentrene som inkluderende og tverrfaglige lavterskeltilbud med høy kompetanse. Tilbudet vårt er gratis og innebærer blant annet enesamtaler, gruppesamtaler og sosiale tilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Samtidig jobber vi med forebyggende arbeid i våre tilhørende kommuner.

Innholdet i tilbudet vil fortsatt være det samme, og vi ser frem til å ønske både tidligere og nye brukere og samarbeidsparter velkommen under ny profil og logo.