Til utsatte

Etter seksuelle overgrep opplever mange at de har mistet en følelse av trygghet. Ved å gripe tak i det som er tøft, kan du ta denne tryggheten tilbake. Vi tror deg og vi har troen på deg, også når du selv tviler. Du skal få hjelp fra trygge fagmennesker med lang erfaring, som kan romme din historie. Sammen kan vi gjøre den tunge ryggsekken litt lettere å bære.

Seinvirkninger etter seksuelle overgrep kan være mange, som ulike psykiske problemer, konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, rusmisbruk, angst og depresjon. Det er normale reaksjoner på en unormal hendelse. Hos oss er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner - og til prosesser som kan ta litt tid.

Vi tør å spørre og vi tåler å høre.

Vi forstår at folk er forskjellige og har ulike behov. Derfor setter vi sammen det opplegget som passer best for deg. Vi samarbeider med andre sentre og hjelpetilbud for å gi et tverrfaglig og helhetlig opplegg til alle som kommer hit.

Vi prøver å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed om du trenger tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Vi er her for deg.

julian-hochgesang-EZhDYE7Haow-unsplash

Enesamtaler

Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan hjelpe deg å finne en måte å leve med det. Med omsorg, tålmodighet, kunnskap og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

I enesamtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

 

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer og råd med andre som har vært i samme situasjon.

Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og veiledet av en faglig veileder. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

 

Sosiale tilbud

De sosiale tilbudene består av ulike aktivitetstilbud og handler om mer enn et sosialt sted å være og noe å gjøre. Det sosiale samværet kan i seg selv være et viktig verktøy. Fellesskap og mestring kan gi deg styrken du behøver for å bygge deg opp igjen.

Alle våre sosiale tilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret. Ta kontakt for mer informasjon om tilbudet.

 

Hjelp til selvhjelp

Det finnes ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Noen ganger trenger man også veiledning, fellesskap, støtte og verktøy for å mobilisere egne ressurser til selvhjelp. Det får du hos oss.

Alle våre tilbud er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Når du tar kontakt med oss har du allerede tatt de første stegene og begynt å håndtere utfordringene du har i livet ditt. Arbeid med hjelp til selvhjelp tar utgangspunkt i dine ressurser og din egen forståelse av situasjonen du er i.

Sammen finner vi veien videre.

 

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i skjemaet. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.
Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.