Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Trenger du tolk?

Dette er våre rutiner for bruk av tolk:

Vi benytter en tolketjeneste pr telefon. Si ifra dersom du trenger tolk til samtale.

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Beskrivelse av tilgjengelighet, hjelpemidler og tiltak ved senteret:

Det er heis i bygget, og vi kan tilpasse rom ut ifra hvilke hjelpemidler du har med.

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Beskrivelse av hvordan du kommer inn i senteret første gang, hvordan du blir møtt, hvordan omgivelsene ser ut:

Senteret er utformet som en leilighet, med stue, kjøkken og flere rom som benyttes til samtaler. Vi har også et malerom. Når du kommer til oss vil du få tilbud om noe å drikke, og en førstegangssamtale inneholder stort sett informasjon om hvem vi er og hva vi kan tilby. Du bestemmer selv hvor mye du vil dele om deg selv første gangen.

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash