Valg av brukerrepresentant på allmøtet 25.11.21

              Brukerrepresentant ved Nok. Gjøvik Brukerrepresentanten representerer alle brukere av Nok. Gjøvik. Hen har tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. Brukerrepresentanten kan også være bindeledd mellom brukere og ansatte ved senteret. Brukerrepresentant og vararepresentant honoreres med fast beløp for styremøter samt at reisekostnader dekkes ved styremøter. Både brukerrepresentant og vara kan møte samtidig…

              Brukerrepresentant ved Nok. Gjøvik

Brukerrepresentanten representerer alle brukere av Nok. Gjøvik. Hen har tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. Brukerrepresentanten kan også være bindeledd mellom brukere og ansatte ved senteret. Brukerrepresentant og vararepresentant honoreres med fast beløp for styremøter samt at reisekostnader dekkes ved styremøter. Både brukerrepresentant og vara kan møte samtidig i styremøter.

Brukere av senteret har anledning til å kontakte brukerrepresentant når det gjelder smått og stort som omhandler senteret og senterets ansatte. Kontaktopplysninger til brukerrepresentant ligger på senterets hjemmeside og finnes på oppslag inne på senteret.

Brukerrepresentant kan inviteres inn til planlegging og gjennomføring av f.eks nyansettelser ved senteret og ulike arrangement og aktiviteter. Brukerrepresentanten kan også på eget initiativ ta opp saker med senterets ansatte eller invitere til brukermøte.

Brukerrepresentant og senterets ansatte planlegger og gjennomfører to allmøter i året, januar og august. Dato avklares på forhånd og senteret tar ansvar for å invitere alle brukere. På allmøtet evalueres siste halvår og brukere kan gi innspill på ønsker for neste halvår. Det kan være ønsker om f.eks aktiviteter, temakvelder, foredrag, grupper o.l. Andre aktuelle saker kan også tas opp i dette møtet.

Brukerrepresentant velges for to år og neste valg er 2024.

Valgdato er allmøte. Kandidater som ønsker å stille som kandidat til brukerrepresentant og vara må melde dette innen to uker før allmøte. Navn og motivasjon for å være brukerrepresentant leveres til senteret innen to uker før møtet. Kandidater må være oppmerksomme på at deres navn og bilde vil bli gjort offentlig på senterets hjemmeside.

Oppslag og orientering til brukerne må sendes ut/orienteres om fire uker før allmøte.

Det stemmes anonymt, senteret oppbevarer stemmer i låst boks.  Det vil bli mulig å forhåndsstemme fra to uker før møtet og helt frem til møtedato.

Alle som stemmer må stemme på to kandidater, en brukerrepresentant og en vara.