Valg av brukerrepresentant

Til allmøte 25. November har følgende stilt seg til rådighet for valg som brukerrepresentant og vara; Brukerrepresentant Elin Anita Lund, Vara Hege Ottesen og Tone Skuterud. Valg gjennomføres på Allmøte,…

Les mer

Valg av brukerrepresentant på allmøtet 25.11.21

              Brukerrepresentant ved Nok. Gjøvik Brukerrepresentanten representerer alle brukere av Nok. Gjøvik. Hen har tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. Brukerrepresentanten kan også være bindeledd mellom brukere og…

Les mer

Høsten 2021

Nå er alle veiledere på plass igjen etter sommerferien og vi starter denne høsten med stor optimisme. Alle ansatte har fått minst en vaksinedose mot korona og vi håper på…

Les mer

Sommer 2021

Vi stenger uke 28-29. De andre ukene er senteret bemannet fra 08.00 til 15.30, det samme er telefonen. Det vil være litt ulikt hvor mange som er tilstede de ulike…

Les mer

Sommeravslutning

Vi ved NOK.senteret har veldig lyst til å feire våre brukere, oss selv og sommeren med en feiende flott sommeravslutning Vi gleder oss over våren og sommeren som kommer, og…

Les mer

Covid -19

Befolkningen vaksineres i større grad og vi følger med på smittetrykket rundt oss til enhver tid. Vi har stor tro på å snart kunne se en mer normal hverdag igjen.…

Les mer

Covid 19 -nye tiltak

Da er vi inne i det som myndighetene omtaler som den “tredje bølgen” av Covid-19 pandemien. Vi ser at fylker og kommuner rundt oss har rekordhøy smitte av mutert virus…

Les mer