Valg av brukerrepresentant

Til allmøte 25. November har følgende stilt seg til rådighet for valg som brukerrepresentant og vara; Brukerrepresentant Elin Anita Lund, Vara Hege Ottesen og Tone Skuterud. Valg gjennomføres på Allmøte, men for de som ikke har mulighet til å delta, kan stemme avgis på senteret i dagene frem til Allmøte.

Til allmøte 25. November har følgende stilt seg til rådighet for valg som brukerrepresentant og vara; Brukerrepresentant Elin Anita Lund, Vara Hege Ottesen og Tone Skuterud. Valg gjennomføres på Allmøte, men for de som ikke har mulighet til å delta, kan stemme avgis på senteret i dagene frem til Allmøte.